Wie we zijn - Doelstelling

Wie we zijn

 

Gezinshuis-ebode B.V. is een kleinschalig woonvoorziening (WTZi toegelaten zorginstelling voor maximaal 9 kinderen cq jongvolwassenen), welke geleid wordt door de gezinshuisouders: Ellen en Willem.

Beide werken 24/7 aan het welzijn van de geplaatste kinderen en/of jongvolwassenen.

Bij gezinshuis-ebode B.V. zijn diverse mensen parttime in dienst voor begeleiding van de kinderen, onderhoud van de woning en woonomgeving.

Gezinshuis ouders werken nauw samen met diverse zorgprofessionals en artsen die betrokken zijn bij de kinderen cq. jongvolwassenen.

Wanneer nodig worden er extra specialisten en zorgprofessionals ingehuurd.

Doelstelling

Gezinshuis-ebode B.V. is een perspectief biedend gezinshuis voor kinderen met diverse (veelal forse) problematieken.

Perspectief biedend is bij gezinshuis-ebode B.V. een langdurige plaatsing tot (jong)volwassenheid en begeleiding naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Zelfs na het verlaten van het gezinshuis kunnen de (jong)volwassenen altijd terugvallen op hun gezinshuisouders voor raad, advies en begeleiding.

Gezinshuis-ebode B.V. heeft als doel, kinderen op te vangen die niet of nauwelijks contacten hebben met hun biologische ouder(s) om hun toch de ervaring en warmte te geven van een gezinssituatie.

Bij het in beeld zijn van een of meerdere ouders en de wensen van bezoek kijken wij naar het wel-zijn van het kind en stemmen de bezoeken af met de betrokken ouder(s).

Goede communicatie met de ouder(s) en de gezinshuis ouders is cruciaal in de opvoeding en begeleiding van het kind.

Voorwaarden van plaatsing binnen Gezinshuis-ebode B.V. is dat ouder(s) bekend zijn met de doelstellingen en de begeleidingsvorm van gezinshuis-ebode B.V..

Een heel belangrijk aspect van de bezoeken is het afstemmen van de huisregels welke gelden binnen het gezinshuis en het voortzetten van deze regels bij de ouder(s).

Voor bijplaatsing zie tabblad: Plaatsing