Kwalificaties en meer

Kwalificaties

De gezinshuisouders hebben sinds 1992 ervaring in het opvoeden van kinderen met diverse beperkingen zoals: ADD, ODD, ADHD, PDD-NOS, RHS, TOS, PTSS, GTS, FAS en/of een combinatie hiervan.

Gezinshuisouders werken samen met een eigen orthopedagoog, leerkrachten, kinderpsychiaters psychologen en orthopedagogen zodat er een goed beeld ontstaat over het functioneren en de ontwikkeling van het kind.

De gezinshuisouders volgen nog regelmatig cursussen en lezen vakliteratuur die betrekking hebben op de problematieken van de kinderen om op de hoogte te blijven van de laatste inzichten en behandel- begeleidingsmethodes.

 

Gezinshuis-ebode B.V.

– heeft is een door de WTZI toegelaten instelling.

– heeft de hoogste plaatsing kwalificatie van de William Schrikker Stichting (WSS)

– staat geregistreerd bij de inspectie voor de gezondheidszorg. (IGZ)

– voldoet aan de gestelde eisen volgens ISO 9001 HKZ voor de zorg.

– is lid van de branchevereniging kleine organisaties (BVKZ)

– is aangesloten bij klachtenportaal ZORG

– is erkend leerbedrijf

– voldoet aan de eisen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

– voldoet aan de eisen van de Jeugdwet

 

Veiligheid

Veiligheid in en om het huis is voor Gezinshuis-ebode B.V. een belangrijk onderwerp.

Zo is het gehele terrein voorzien van een hekwerk met een open uitstraling die voldoende bescherming biedt maar geen gesloten indruk geeft.

De woning is voorzien van rook/gas melders en diverse blusmiddelen welke jaarlijks gekeurd worden.

Beide gezinshuisouders el al het personeel (ook inhuur) en stagiaires beschikken over een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en Gezinshuis-ebode B.V. zelf heeft een bedrijfs VOG.

 

Milieu Bewust

Goed voorbeeld doet goed volgen.

Met dit motto wil Gezinshuis-ebode B.V. de bewustwording en het omgaan met het milieu bijbrengen aan de kinderen en/of jongvolwassenen.

Zo beschikt Gezinshuis-ebode B.V. over vele zonnepanelen waarmee wij onze eigen energie opwekken.

Een eventueel overschot wordt voor alsnog teruggeleverd aan de energiemaatschappij.

Ook wordt al het afval gescheiden en, indien nodig, afgeleverd bij de milieustraat van de gemeente.