Kinderen en Plaatsing

Kinderen

De gezinshuisouders van Gezinshuis-ebode B.V. maken jaarlijks, in samenspraak met ouders/voogden en de orthopedagoog een cliëntplan.

Alle behandeldoelen komen hierin aan bod en gekeken wordt naar de voortgang en bijsturing.

De kinderen bezoeken twee maal per jaar de tandarts en, indien nodig, twee maal per jaar de artsen van GGZ Centraal en/of Dokter Bosman GGZ  of de huisarts.

Er is goed en nauw contact met de leerkrachten van de kinderen d.m.v. een contact schrift, e-mail, telefoon en speciale app’s maar ook door het bespreken van het handelingsplan van school.

Tot nu toe is er altijd goed contact geweest met de biologische ouders van de kinderen.

We vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren om wie we zijn.

Door een goede communicatie tussen biologische ouders en gezinshuisouders, voelen de kinderen zich veilig en zijn zij in staat zich goed te ontwikkelen.

Plaatsingsmogelijkheden

Gezinshuis-ebode B.V. werkt op basis van PGB. WLZ of gemeentelijke indicatie (*).

Vanaf 30 september 2023 stopt Gezinshuis-ebode BV met haar werkzaamheden.

In de aanloop daar de sluiting kunnen vrijgekomen plaatsen benut worden voor crisisopvang.

Momenteel is er ruimte voor een tijdelijke bijplaatsing tot aan de sluitingsdatum of kan de vrije plaatsing gebruik worden als een crisisplek. Neem contact op via de contactpagina over een crisisplaatsing en/of tijdelijke plaatsing.

Vacature:

Gezinshuis-ebode B.V. heeft momenteel geen vacatures.