Kinderen

De gezinshuisouders van Gezinshuis-ebode B.V. maken jaarlijks, in samenspraak met ouders/voogden, de IPT-er en de orthopedagoog een cliëntplan.

Alle behandeldoelen komen hierin aan bod en gekeken wordt naar de voortgang en bijsturing.

De kinderen bezoeken twee maal per jaar de tandarts en, indien nodig, twee maal per jaar de artsen van GGZ Centraal en/of Dokter Bosman GGZ.

Er is goed en nauw contact met de leerkrachten van de kinderen d.m.v. een contact schrift, e-mail en speciale app’s maar ook door het bespreken van het handelingsplan van school.

Het gezinshuis maakt gebruik van de deskundige hulp van een gezinshuisbegeleidster die het gezinshuis ondersteund daar waar het extra hulp nodig heeft.

Tot nu toe is er altijd goed contact geweest met de biologische ouders van de kinderen.

We vinden het belangrijk dat we elkaar respecteren om wie we zijn.

Door een goede communicatie tussen biologische ouders en gezinshuisouders, voelen de kinderen zich veilig en zijn zij in staat zich goed te ontwikkelen.

 

Plaatsingsmogelijkheden

Gezinshuis-ebode B.V. werkt op basis van PGB, WLZ of gemeentelijke indicatie (*).

Momenteel is er geen ruimte voor een bijplaatsing.

 

Vacature:

Gezinshuis-ebode B.V. heeft momenteel geen vacatures.

 

 

Gezinshuis e-bode voldoet aan de eisen van
Erkend Leerbedrijf

Gezinshuis-ebode B.V. Copyright 2019  All Rights Reserved.    Versie: 30 April 2019